E-faktura

Faktura elektroniczna

Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. w Nowej Chełmży udostępnia usługę polegającą na przesyłaniu w formie elektronicznej: faktur, w tym duplikatów faktur, korekt faktur. Warunkiem otrzymywania faktur w formie elektronicznej, jest udzielenie pisemnej zgody na ich przesyłanie.  W tym celu należy wypełnić i podpisać Formularz zgody i złożyć w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać listem na adres:
Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o.
Biuro Obsługi Klienta, ul. Paderewskiego 11,  87-140 Chełmża.

Faktury przesyłane będą w postaci pliku zapisanego w formacie PDF, komputer powinien być wyposażony w program do przeglądania plików PDF: Adobe Acrobat Reader,  Przejście na elektroniczną formę korespondencji jest bezpłatne i dobrowolne. W każdej chwili można cofnąć zgodę poprzez wypełnienie i przesłanie do spółki "Formularza odwołania zgody", Istnieje możliwość zmiany adresu e-mail, na który wysyłane są faktury. W takim przypadku należy wypełnić i przesłać do spółki  „Formularz zmiany adresu e-mail”

Dokumenty do pobrania: