Usługi

Oferta ZUK WODKAN

 


- zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
- wydawanie warunków technicznych na dostawę wody pitnej na terenie Gminy Chełmża,
- budowa sieci wodociągowych,
- budowa przyłączy wodnych i kanalizacyjnych,
- usługi koparko-ładowarką,
- usługi równiarką drogową,
- usługi kosiarką bijakową oraz rotacyjną,
- usługi urządzeniem ciśnieniowym WUKO.