Dofinansowania

Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. dzięki pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji umieszczonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych” zrealizował inwestycję pn. „Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej z przyłączami wewnętrznymi liniami energetycznymi zasilającymi przepompownie w miejscowościach Pluskowęsy, Zelgno, Dźwierzno etap I”.

Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Budowlane Paweł Chmielewski z Rypina. Zadanie zostało zrealizowane do dnia 31.03.2021 r. Wartość zadania wynosiła 415.958,08 zł brutto. Wartość udzielonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wynosi 338.177,30 zł.