Aktualności/ogłoszenia

 

 

Witamy na stronie internetowej
Zakładu Usług Komunalnych WODKAN Sp z o.o. w Nowej Chełmży.

 

Zakład Usług Komunalnych WODKAN w Nowej Chełmży informuje, że taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków została przedłużona uchwałą Nr XIV/128/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 25 lutego 2016 r. na kolejny rok taryfowy t.j. do dnia 30 kwietnia 2017 r. W związku z powyższym obecne ceny za wodę i ścieki nie zostały zmienione.

 

Komunikat o ograniczeniu pobierania wody pitnej